Pregled interniste-kardiloga sa ultrazukom srca sa kolor doplerom!

Pregled interniste-kardiloga sa ultrazukom srca sa kolor doplerom!

Kupoman.rs / Beograd / Zdravlje

Pregled interniste-kardiloga sa ultrazukom srca sa kolor doplerom!

Popust -46%
Vrednost 5.000DIN
Konačna cena 2.690DIN
Završetak za 41 dana (24.12.2018. 00:00)